Posadzki żywiczne

Podłoga i jej warstwa wierzchnia, czyli posadzka stanowią jeden z najważniejszych elementów w obiektach budownictwa przemysłowego i obiektach użyteczności publicznej. Poprawnie wykonane posadzki w zakładach przemysłowych, warsztatach rzemieślniczych, magazynach zapewniają niezakłócony przebieg procesów technologicznych, stając się przy tym jednocześnie swoistą wizytówką obiektu. Ze względu na swoje właściwości oraz uniwersalność stosowania w wielu gałęziach przemysłu najczęściej wybieranymi i spełniającymi niejednokrotnie bardzo wysokie wręcz wyśrubowane wymagania są posadzki żywiczne.

Niektóre zalety posadzek żywicznych:
 • wysoka odporność chemiczna na większość związków chemicznych stosowanych powszechnie w zakładach przemysłowych, warsztatach, sklepach - w tym środków dezynfekujących;
 • wysoka odporność mechaniczna, również na ścieranie;
 • możliwość uzyskania dowolnego koloru z podanego wzornika barw. Mogą być gładkie bądź szorstkie (przeciwpoślizgowe), błyszczące lub matowe;
 • chronią środowisko a szczególnie wody gruntowe przed skażeniem chemicznym;
 • istnieje możliwość odprowadzania ładunków elektrostatycznych, powodujących zakłócenia w pracy wielu urządzeń, maszyn;
 • są łatwe w eksploatacji i utrzymaniu w czystości;
 • spełniają wymagania zgodne z obowiązującymi wymogami.
W zależności od przeznaczenia oraz warunków w jakich będzie użytkowana posadzka żywiczna wyróżniamy posadzki:
 • cienkowarstwowe, lakierowane. - Powłoka taka jest kontynuacją impregnowania, wykonywana jest przez kilkukrotne nakładanie żywicy, który tworzy pozbawioną porów i szczelną dla cieczy warstwę o grubości 0,1-0,2mm. Wskutek nierozerwalnego, mocnego zespolenia z gruntem warstwa ta, odporna na ścieranie, jest głęboko i mocno zakotwiczona w strukturze kapilarnej podłoża. Chroni ona później podłoże przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi i umożliwia nadanie posadzce barwno - dekoracyjnego charakteru.
 • grubowarstwowe, samorozlewne. - otrzymywane z reguły z dwuskładnikowych barwionych spoiw epoksydowych, które z dodatkiem piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu dają doskonałą, rozlewną zaprawę, pozbawioną porów. Powłoka taka grubości od 0,3-3,0mm ma wysoką odporność na ścieranie, jest łatwa do utrzymania w czystości. Dodatkową zaletą tego systemu jest odporność chemiczna. Jest to idealne rozwiązanie dla hal, magazynów, warsztatów, zakładów: przemysłowych, chemicznych, akumulatorowych. System ten doskonale sprawdza się również w przemyśle spożywczym,rolniczym, farmaceutycznym, poligraficznym i w wielu innych. Posadzki żywiczne typu wylewanego mogą też być realizowane w wykonaniu przeciwpoślizgowym.
 • antystatyczne - przewodzą ładunki elektryczne, wskazane przede wszystkim w pomieszczeniach produkcyjnych, w których przerabiane są materiały łatwopalne(mieszalnie farb, lakiernie, malarnie) oraz w pomieszczeniach, w których zainstalowane są systemy informatyczne gromadzące dane i istnieje ryzyko uszkodzenia nośników danych. Ładunki elektryczne odprowadzane są do zamocowanej w podłożu taśmy miedzianej, połączonej z głównym przewodem uziemienia lub bezpośrednio z uziemieniem. Właściwości przewodzące wykazują także nakładane na taśmy kolejne powłoki.
 • chemoodporne - o bardzo wysokiej odporności chemicznej stosowane głównie w agresywnie chemicznych środowiskach takich jak: zbiorniki, kanały, tace awaryjne itp.
 • parkingowe - elastyczne o podwyższonej mrozoodporności i niewrażliwe na działanie promieni UV, stosowane w otwartych garażach, na parkingach, rampach, kładkach itp.
Wszystkie z powyższych systemów posadzkowych dostępne są w kolorystyce RAL. Jak również wszystkie posiadają wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu.

strony internetowe wykonał: www.internetowe.ovh.org